Posiadamy ogromne doświadczenie oraz sztab specjalistów, niezbędny do obsługi systemów teleinformatycznych i logicznych takich jak CCTV, analogowego i cyfrowego monitoringu wizyjnego z elementami rozbudowy pod potrzeby indywidualne (np. zapis przesyłu danych programowych na urządzeniach rejestrujących etc.), PPOŻ – systemów przeciwpożarowych w zakresie central SSP i PAS oraz urządzeń wykrywających i monitorujących zagrożenia, systemy audio – nagłośnienie oraz radiowęzeł, VOIP – cyfrowe systemy telefonii internetowej, BMS – system zarządzania automatycznym sterowaniem w obiektach, systemy alarmowe i antywłamaniowe. W zakresie obsługi powyższych systemów wykonujemy:

 

 

  • Projektowanie – kompleksowy projekt wybranego systemu, dobór sprzętu i oprogramowania, kosztorysy
  • Montaż – wykonanie instalacji strukturalnych na potrzeby systemu, zakup i montaż niezbędnego sprzętu i oprogramowania
  • Modernizacja – przebudowy, rozbudowy lub demontaże i wymiana wybranych systemów
  • Naprawy – diagnostyka usterek powstałych w systemach i ich usuwanie wraz z wymianą potrzebnego osprzętu, okablowania lub infrastruktury sieciowej
  • Konfiguracja – kompleksowa konfiguracja i przygotowanie do działania wraz z dokumentacją istniejących lub zbudowanych systemów